DIGITÁLNÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ

S nástupem digitálního věku lze očekávat, že zanikne řada fyzických dokumentů. Horkým kandidátem je občanský průkaz. Termín „občanský průkaz“ zůstane zachován, neboť se na tento doklad odkazuje mnoho právních norem, ovšem žádná z právních norem, s výjimkou té, která upravuje vzhled občanského průkazu, neřeší formu občanského průkazu. Forma občanského průkazu tedy bude závislá na obsahu zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

V digitálním občanském průkazu se tak jako nyní uvede jméno a příjmení, datum, místo narození, státní občanství, adresa trvalého pobytu, podoba, podpis a biometrické údaje. Již dnes není z antidiskriminačních důvodů možné uvádět pohlaví, neboť nikdo z nás si nemusí být jistý svým pohlavím až do pozdního věku, případně si jej může měnit podle ročního počasí, a bylo by neefektivní přepisovat digitální občanský průkaz každé léto. Z digitálního občanského průkazu rovněž zmizí rodinný stav (svobodný/á, ženatý, vdaná, rovedený/á), neboť je úřadům lhostejné, co je základem státu, hlavně že platíme daně. Naopak do digitálního občanského průkazu přibudou nové údaje.

Vzniknou kolonky společenský stav, sociální stav a orientační stav, výhledově pak kolonka uhlíkový stav.

Do kolonky společenského stavu bude podle našeho upřímného doznání vepsán náš společenský status, například „demokrat“, „dezolát“, „šváb“, apod. Do kolonky sociálního stavu na náš návrh úředník uvede například „přidělení dotace schopný“, „bez nároku na dotaci“, „sedřít s kůže“, apod. V orientačním stavu pak budeme mít například „příkladný transatlantista“, „vzorný europan“, „ruský šváb“, apod.

Z Řeporyjí přišel ještě pozměňovací návrh, aby byl do digitálního občanského průkazu v rámci předběžné opatrnosti všem doplněn obecný stav: „nevděčná banda českejch zmrdů“.

Rubriky: Chodec Optimista | Komentáře: 4