TERORISMUS POVOLEN

Stále častěji se v médiích hlavního proudu objevuje zvláštní úkaz – podpora terorismu (§ 312e trestního zákoníku). Autoři příspěvků otevřeně podporují terorismus. Současně se neobjevují výhrady státních zástupců, tj. státní zástupci se stávají spolupachateli, protože mlčí.

Doveďme si to do absurdna. Berme na vědomí, že podpora a propagace terorismu je již povolena. Je nám to divné, ale respektujme realitu. Podpora a propagace terorismu již není stíhatelným trestným činem. Můžeme otevřeně a beze strachu podporovat a propagovat terorismus, neboť státní zástupci budou mlčet.

Je obdivuhodné, jak šikovní Ukrajinci pronikají na ruské území a útočí na civilisty. Oslavujme je jako hrdiny, ale neměli bychom skončit u toho. Měli bychom si vychovávat svoje vlastní hrdiny. Do učebních osnov zaveďme předmět Jak správně útočit na civilisty. Jako instruktory pro praktická cvičení si pozvěme nebojácné chocholy, kteří našim dětem názorně předvedou, třeba někde na tržisti, jak se postavit k dílu, aby děti dostaly z předmětu jedničku. Za vysvědčení je jistě pochválíme.

Pokud by si někdo myslel, že posouváme hranici lidskosti, vysvětleme mu, že se hluboce mýlí. Být úspěšným teroristou bude jednou výnosné zaměstnání.

Rubriky: Chodec Optimista | Napsat komentář